Vērtēšanas metodes, kuru pamatā ir nemateriālā vērtība

tautsaimniecības vārdnīca

Vērtēšanas metodes, kuru pamatā ir nemateriālā vērtība, ir uzņēmuma vērtēšanas metodes, kas izmanto nemateriālās vērtības vērtību kā atsauci uz uzņēmuma vērtību.

Šāda veida metodes tiek uzskatītas par jauktām, jo ​​tās veic daļu no novērtējuma statiski un otru dinamiski. Statiskā daļa ir saistīta ar uzņēmuma apgrozāmajiem līdzekļiem. Savukārt dinamiskā daļa mēģina kvantificēt vērtību, ko uzņēmums radīs nākotnē.

Vērtēšanas metožu veidi, kuru pamatā ir nemateriālā vērtība

Ir aptuveni septiņu veidu vērtēšanas metodes, kuru pamatā ir nemateriālā vērtība. Viņi visi piekrīt, ka uzņēmuma vērtība ir vienāda ar neto aktīvu vērtību (A), pieskaitot nemateriālās vērtības vērtību. Atkarībā no metodes nemateriālā vērtība tiks aprēķināta vienā vai otrā veidā:

 • Klasiskā vērtēšanas metode

Šī metode atšķir lielus vai rūpniecības uzņēmumus un mazumtirdzniecību.

Rūpniecības uzņēmumiem formula ir šāda:

V = A + (n x B)

 • V = uzņēmuma vērtība
 • A = neto aktīvi
 • c = patvaļīgs koeficients, kas izsaka aprēķināto peļņas pieaugumu. Tas ir no 1,5 līdz 3
 • B = tīrā peļņa

Mazajiem uzņēmumiem formula ir šāda:

V = A + (z x F)

 • V = uzņēmuma vērtība
 • A = neto aktīvi
 • z = uzņēmuma pārdošanas apjoma procentuālā daļa
 • F = uzņēmuma apgrozījums
 • Vienkāršota metode saīsinātiem ienākumiem no nemateriālās vērtības.

Šī metode ir pazīstama arī kā vienkāršotā grāmatvežu savienības (UEC) metode. To aprēķina, kapitalizējot uzņēmuma superpeļņu ar saliktajiem procentiem. Šī superpeļņa ir nekas vairāk kā iepriekšējā gada peļņa, no kuras atņemta nauda, ​​​​kas iegūta, ieguldot kapitālu, kas vienāds ar uzņēmuma vērtību bezriska likmē.

V = [A + (an x B)] / (1 + ian)

 • V = uzņēmuma vērtība
 • A = neto aktīvi
 • an = uzņēmuma atjauninātā vērtība n periodos
 • B = uzņēmuma peļņa
 • ian = ieguldījumu atdeve bez uzņēmuma atjauninātās vērtības riska n periodos
 • Netiešā metode

Atjaunina pabalstu vērtību atbilstoši valsts obligāciju ienesīguma likmei. Dažkārt pabalstu vērtību (B) aprēķina kā iepriekšējo gadu vidējo.

V = (A + B / i) / 2

 • V = uzņēmuma vērtība
 • A = neto aktīvi
 • B = uzņēmuma peļņa
 • i = peļņa no ilgtermiņa valsts obligācijām
 • Tiešā metode

Šī metode atšķiras no iepriekšējās ar piemērojamo procentu likmi ™ un ar to, ka tā atjaunina starpību starp peļņu (B) un neto aktīviem (iA), nevis tikai peļņu.

V = A + (B - iA) / tm

 • V = uzņēmuma vērtība
 • A = neto aktīvi
 • B = uzņēmuma peļņa
 • iA = atjaunināti neto aktīvi
 • tm = ilgtermiņa valsts fiksētā ienākuma procentu likme, kas reizināta ar koeficientu no 1,25 līdz 1,5.
 • Gada rezultātu iegādes metodes

Tā ir iepriekšējo metožu variācija. Noņemiet diskonta koeficientu (tm vai 2) un pievienojiet projekciju gados (m).

V = A + m x (B — iA)

 • V = uzņēmuma vērtība
 • A = neto aktīvi
 • B = uzņēmuma peļņa
 • iA = atjaunināti neto aktīvi
 • m = gadu skaits, kad tiek prognozēta starpība starp peļņu (B) un atjauninātajiem neto aktīviem (iA).
 • Riska likmes un bezriska likmes metode

Tai ir tāds pats mērķis kā saīsinātajai ienākumu metodei, taču tajā ir iekļauta likme ar risku (t) un cita bez riska (i).

V = (A + B/t)/(1 + i/t)

 • V = uzņēmuma vērtība
 • A = neto aktīvi
 • B = uzņēmuma peļņa
 • t = procentu likme ar risku
 • i = procentu likme bez riska

Uz nemateriālo vērtību balstītu vērtēšanas metožu kritika

Daži autori norāda, ka nemateriālā vērtība atspoguļo uzņēmuma nemateriālo elementu vērtību. Vairumā gadījumu tas neatspoguļojas bilancē, bet, cenšoties to līdzsvarot, tas tiek subjektīvi koriģēts.

Tāpēc daži eksperti norāda uz nemateriālo vērtību metodes kā patvaļīgas. Tas ir, tās nav uzticamas zinātniskas metodes. Tie vairāk balstās uz minējumiem un subjektīviem vērtējumiem, nevis uz realitāti.

Mums jāatceras, ka nemateriālā vērtība atspoguļo tādus elementus kā: klientu portfelis, zīmola tēls, stratēģiskās alianses, reputācija utt. Skatīt labo gribu

Visbeidzot, jāuzsver, ka šīs metodes mūsdienās netiek plaši izmantotas. Tos turpina pētīt, jo tie palīdz mums saprast, kā uzņēmumi tiek analizēti iepriekš. Jebkurā gadījumā katrs analītiķis var brīvi analizēt un novērtēt uzņēmumu saskaņā ar metodi, ko viņš uzskata par piemērotu.

Tagi:  viedoklis Bizness piespēlē 

Interesanti Raksti

add