Bezgalīgi komplekti

tautsaimniecības vārdnīca

Bezgalīgas kopas ir tās, kas satur neierobežotu daudzumu elementu. Tas ir, tie, kas sniedzas uz nenoteiktu laiku.

Citiem vārdiem sakot, bezgalīga kopa ir pretēja ierobežotai kopai, kurai ir ierobežots vai ierobežots elementu skaits.

Jāpiebilst, ka tas, ka kopa ir bezgalīga, nenozīmē, ka tā nav saskaitāma. Lai saprastu šo punktu, apskatīsim piemēru veselu naturālu skaitļu kopai, kas ir bezgalīga, bet ir saskaitāma, jo ir iespējams identificēt elementu 1, 2, 3 utt.

No cita viedokļa kopa M ir bezgalīga, ja to nevar savienot pārī ar citu kopu {1, 2,…, n}, kuru sauksim par N. Pēdējā ir veselu skaitļu virkne, kurā katrs elements ir vienāds ar iepriekšējo. viens, plus vienība.

Formālāk tiek teikts, ka starp kopu M un kopu N nav viennozīmīgas atbilstības, jo pēdējā ir galīga.

Tāpat jāatzīmē, ka M un N nav ekvipotenciāli. Tas nozīmē, ka katram M elementam nav N elementa.

Bezgalīgu kopu piemēri

Daži bezgalīgu kopu piemēri ir šādi:

  • Smilšu graudu daudzums pludmalē.
  • Nepāra veseli skaitļi, kas lielāki par 13.
  • Ūdens pilieni, ko satur jūra.
  • 10 reizinātāji.

Bezgalīgo kopu īpašības

Bezgalīgo kopu īpašības ir šādas:

  • Kopu A un B savienība ir bezgalīga, ja vien viena no šīm kopām A vai B ir bezgalīga.
  • Jebkura kopa, kuras apakškopa ir bezgalīga kopa, arī ir bezgalīga kopa.
  • Bezgalīgas kopas jaudas kopa savukārt ir bezgalīga. Šajā ziņā jāatceras, ka kopas M pakāpju kopa ietver visas apakškopas, kuras var veidot ar minētās kopas elementiem, ieskaitot nulles kopu jeb ∅. Piemēram, ja mums ir:

{7, 13, 58}

Jaudas komplekts būtu: {∅, {7,13}, {7,58}, {13,58}, {7}, {13}, {58}, {7,13,58}}

Tagi:  banku darbība administrācija ekonomiskā analīze 

Interesanti Raksti

add